Naše zásady používanie Cookies v
webovej služby SatAgro

 1. Služba SatAgro taktiež zahŕňa automatické sťahovanie a spracovanie informácií, ktoré sú súčasťou súborov cookies.

 2. V zmysle článku 173 zákona o telekomunikácii z 16. júla 2004, súbory cookies sú IT údaje (najmä textové súbory), uložené na zariadení užívateľa SatAgro, potrebné alebo užitočné pre používanie webových stránok v rámci služby SatAgro. Vo všeobecnosti sú vyššie opísané údaje označené jedinečným identifikačným číslom a obsahujú meno webovej lokality, pôvod a čas uloženia na zariadení užívateľa.

 3. Prevádzkovateľom služieb SatAgro je spoločnosť SatAgro Sp. z o.o. na ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa, e-mail: office@satagro.eu, ktorá je zároveň stranou zodpovednou za ukladanie súborov cookies na zariadení užívateľa.

 4. Cieľom používania cookies je:

  1. analýza lokality užívateľa,

  2. ukladanie preferencií užívateľa,

  3. zaistenie bezpečnosti prihlásených užívateľov,

  4. zaznamenanie informácie, či konkrétny užívateľ vyjadril špecifický súhlas alebo nie,

  5. monitorowania zachowania Użytkowników na naszym Serwisie.

 5. Vo všeobecnosti služby SatAgro využívajú dva typu súborov cookies:

  1. prechodné cookies - uložené na zariadení užívateľa až kým neopustí webovú lokalitu alebo nezavrie webový prehliadač,

  2. permanentné cookies - uložené na zariadení užívateľa počas vopred stanovenej doby alebo až do ich vymazania užívateľom.

 6. Väčšina webových prehliadačov je nastavená tak, aby automaticky ukladala cookies na zariadení konečného užívateľa. Zmeny tohto nastavenia predstavujú výlučnú právomoc našich užívateľov a môžu byť vykonané kedykoľvek; rovnako môže byť používanie cookies zamietnuté v nastaveniach vášho webového prehliadača, prípadne zobrazením relevantných informácií zakaždým, keď sú uložené na zariadení službami SatAgro. Podrobné informácie o používaní údajov z cookies sú dostupné v nastaveniach vášho prehliadača.

 7. Prevádzkovateľ lokality SatAgro by rád užívateľov oboznámil so skutočnosťou, že čiastočné alebo úplné zamietnutie cookies môže ovplyvniť dostupnosť ponúkaných služieb na webových stránkach.

 8. Informácie uchované na zariadení užívateľa služieb môžu byť poskytnuté spoluprevádzkovateľom SatAgro okrem iného aj pre reklamné či marketingové účely.