Polityka plików cookies obowiązująca w ramach
serwisu SatAgro

 1. W ramach funkcjonowania serwisu SatAgro pobierane w sposób automatyczny i przetwarzane są informacje zawarte w plikach cookies.

 2. Poprzez pliki cookies (nazywane również tzw. „ciasteczkami”) rozumie się, zgodnie z treścią art. 173 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne, dane informatyczne (w szczególności pliki tekstowe), które przechowuje się w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu SatAgro oraz które są niezbędne bądź użyteczne przy korzystaniu ze stron internetowych serwisu SatAgro. Co do zasady wyżej opisane dane są oznaczone unikalnym numerem i dotyczą nazwy strony internetowej, z której pochodzą, oraz czasu przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu SatAgro.

 3. Operatorem serwisu SatAgro, zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu pliki cookies i uzyskującym do nich dostęp jest SatAgro Sp. z o.o. zarejestrowana pod adresem ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa, adres e-mail: biuro@satagro.pl.

 4. Celem wykorzystywania plików cookies jest:

  1. analizy pochodzenia użytkownika,

  2. zapisywaniu ustawień użytkownika,

  3. zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników zalogowanych w serwisie,

  4. zapamiętania czy dany Użytkownik wyraził określoną zgodę bądź też jej nie wyraził,

  5. monitorowania zachowania Użytkowników na naszym Serwisie.

 5. Serwis SatAgro wykorzystuje, co do zasady, dwóch rodzajów plików cookies:

  1. sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,

  2. stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 6. Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza zapisywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Zmiana ustawień w tym zakresie należy do wyłącznych kompetencji Użytkowników naszego serwisu i może zostać przez nich dokonana w dowolnym momencie, w szczególności poprzez samoczynną blokadę obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub wyświetlenie każdorazowej informacji o ich zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu SatAgro. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi wskazanych wyżej danych informatycznych dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 7. Operator serwisu SatAgro informuje, że zastosowanie częściowej lub pełnej blokady stosowania plików cookies może ograniczyć dostępność usług oferowanych w ramach stron internetowych serwisu.

 8. Dane informatyczne zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkowników serwisu mogą być przekazywane na rzecz współpracujących z operatorem serwisu SatAgro kontrahentów, w tym w celach reklamowych i marketingowych.