Pravidla používání cookies v rámci
služby SatAgro

 1. Služba SatAgro v rámci svého provozu automaticky stahuje a zpracovává informace obsažené v souborech cookie.

 2. Cookies se rozumí, v souladu s ustanovením čl. 173 Zákona o telekomunikačním právu ze dne 16.07.2004, IT data (obzvláště textové složky), která jsou uložena v zařízení koncového Uživatele SatAgro, a která jsou nezbytná nebo užitečná při prohlížení webových stránek služby SatAgro. Výše popsaná data jsou zásadně označena unikátním číslem a obsahují název webové stránky, ze které uživatel přichází a čas, který byl uložen na Uživatelově zařízení.

 3. Služba SatAgro je řízena společností SatAgro Sp. z o.o., registrovanou na adrese Żwirki i Wigury 93, 02-089 Varšava, e-mail: biuro@satagro.pl, která je zároveň stranou, zodpovědnou za umístění souborů cookie do Uživatelova zařízení.

 4. Soubory cookie používáme za účelem:

  1. analýzy uživatelovy polohy,

  2. ukládání uživatelských preferencí,

  3. zajištění bezpečnosti přihlášených uživatelů,

  4. registrace informace, zda určitý uživatel vyjádřil konkrétní souhlas či nikoli,

  5. monitoringu uživatelova chování v rámci naší Služby.

 5. Služba SatAgro používá v zásadě dva typy souborů cookie:

  1. dočasné cookies - zůstávají na Uživatelově zařízení, dokud neopustí webovou stránku nebo nezavře webový prohlížeč,

  2. permanentní cookies - zůstávají v Uživatelově zařízení po stanovený časový úsek nebo dokud je Uživatel manuálně neodstraní.

 6. Většina webových prohlížečů umožňuje na uživatelském zařízení ukládání cookies automaticky. Změny v tomto nastavení jsou výhradně v moci našich uživatelů a mohou nastat kdykoli, včetně automatického zakázání souborů cookie v nastavení vašeho webového prohlížeče nebo zobrazením příslušných informací pokaždé, kdy je Služba SatAgro uloží na vašem zařízení. Detailní informace k používání souborů cookie jsou dostupné v nastavení webového prohlížeče.

 7. Provozovatel platformy SatAgro chce tímto informovat, že částečným nebo úplným zakázáním souborů cookie může dojít k omezení dostupnosti služeb, nabízených touto webovou stránkou či službou.

 8. Informace, umístěné na zařízení Uživatele Služby, mohou být postoupeny spolupracovníkům společnosti SatAgro, a to i pro účely reklamy a marketingu.